Yönetim Kurulu

  1. Genel Başkan: Prof. Dr. Özcan DEMİREL
  2. Genel Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Suat PEKTAŞ
  3. Genel Sekreter: Doç. Dr. Esed YAĞCI
  4. Genel Mali Sekreter: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem BABADOĞAN
  5. Genel Basın Yayın Sekreteri: Doç. Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN
  6. Genel Örgütlenme Sekreteri: Doç. Dr. Berna ASLAN
  7. Genel Eğitim Sekreteri: Doç. Dr. Aslıhan Selcen BİNGÖL