Anasayfa

EPÖDER

Eğitim Programları ve Öğretim alanı ve bu alanda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşların bilimsel, mesleki, kültürel yönden gelişmesine;  ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak eğitimin her kademesindeki programların çağdaş bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunmaktır.


HABERLER