Üyelik

Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır:

Asli Üye Olabilme Koşulları

  • T.C vatandaşı olmak veya Türkiye’de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olmak.
  • Yurt içi veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerin birinde, Eğitim Programları ve Öğretim alanında tezli ya da tezsiz en az yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak.
  • Derneğe asil üye olmak isteyenler, iki fotoğraf, bir nüfus cüzdanı örneği ile birlikte, şekli Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu imza ederek, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na müracaat ederler. İstekleri ret olunanlara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. İstekleri kabul edilenler “Asil Üye” defterine kayıt edilirler.
  • Asil üyeler bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirmek zorundadırlar. Her tür üye, derneğin yönetimi ile ilgili dilekçelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına verme hakkına sahiptir.
  • Dernekten herhangi bir nedenle ayrılan üye; ayrılma tarihine kadar olan aidat ve hizmet borçlarını ödemek zorundadır. Aksi hareket edenler hakkında özel hukuk hükümleri uygulanır.

Onursal Üye Olabilme Koşulları

  • Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet edenler ile Üniversitelerin, Eğitim Programları ve Öğretim bölümünden mezun ya da bu bölümlerin yüksek lisans öğrencileri Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyeliğe kabul edilebilirler.
  • Onursal üyeler, derneğe giriş koşullarını ve üyelik yükümlülüklerini asil üyelerde olduğu gibi yerine getirirler.
  • Onursal üye olarak seçilen yabancıların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranmaz.