Kurucular

  1. Prof. Dr. Özcan DEMİREL
  2. Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU
  3. Prof. Dr. Zeki KAYA
  4. Prof. Dr. Ahmet OK
  5. Prof. Dr. Melek DEMİREL
  6. Yrd. Doç. Dr. Suat PEKTAŞ
  7. Doç. Dr. Esed YAĞCI