Dernek Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Gülgün BANGİR ALPAN (Başkan)

Doç. Dr. Tolga ERDOĞAN

Öğr. Gör. Dr. Hülya PEHLİVAN