EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ ÇALIŞTAYLARI

II. EĞİTİM KURUMLARINDA AKREDİTASYON ÇALIŞTAYI: Lisansüstü Eğitimde Akreditasyon 

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği’nin 10. Kuruluş Yılı Etkinlikleri kapsamında EPÖ-DER Akreditasyon Çalıştay Düzenleme Kurulu’nun (Prof. Dr. Özcan Demirel, Prof. Dr. Ahmet Ok ve Dr. Öğrt. Üyesi Gülçin Tan-Şişman) koordinasyonunda “Lisansüstü Eğitimde Akreditasyon” konulu II.Çalıştayı 21 Aralık 2019 tarihinde toplam 21 dernek üyesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

II. Eğitim Kurumlarında Akreditasyon Çalıştayı Sonuç Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Çalıştay’dan fotograflar