Hakkımızda

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ

 Derneğin Amacı

Eğitim Programları ve Öğretim alanı ve bu alanda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşların bilimsel, mesleki, kültürel yönden gelişmesine;  ulusal ve uluslar arası eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak eğitimin her kademesindeki programların çağdaş bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunmaktır.

 

Tarih

Eğitim Programları ve Öğretim Profesörleri Kurulu tarafından ülkenin farklı illerinde gerçekleştirilen panellerden sonra; üretmek, işbirliği yapmak ve eğitimin tüm boyutlarına katkıda bulunmak için mevcut potansiyelin profesyonel bir örgüt altında toplanmasına karar verilmiştir. Bu girişim 2009 yılının Eylül ayında resmi olarak Eğitim Programları ve Öğretim Derneğinin kurulması ile sonuçlanmıştır.

Derneğin Amacını Gerçekleştirmek Üzere Yaptığı Faaliyetler

09.09.2009 tarihinde kurulan derneğimiz,  2010 yılında ilk akademik etkinliğini gerçekleştirmiş ve 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’ni, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile işbirliği yaparak 13-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Ayvalık/Balıkesir’de düzenlemiştir. 2011 yılında da 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresini 5-8 Ekim 2011 tarihlerinde Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirmiştir. 2012 yılında “2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi” si,  EPODER – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile 27-29 Eylül 2012 tarihleri arasında Bolu’da düzenlemiştir.

Bu etkinliklere ek olarak Avrupa Program Çalışmaları Derneğinin (The European Association on Curriculum Studies “EuroACS”)  kurulmasına katkı getirmiş ve Avrupalı meslektaşlarımızla daha yakın işbirliği ortamı hazırlanmasına çalışmıştır. Bu amaçla,  Birinci Uluslararası “Avrupa Program Çalışmaları Konferansı” ( 1st European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility )   18-19 Ekim 2013 tarihleri arasında Portekiz’de Braga kentindeki Minho Üniversitesinde düzenlenmiştir.

Bir yıl ulusal bir yıl uluslararası toplantı düzenlendiği için 2014 yılında 3. Ulusal EPÖ toplantısı, 7-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Gaziantep’te ortaklaşa düzenlenecektir,  İkinci Uluslararası Avrupa Program Çalışmaları Konferansı da Derneğimiz ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile The European Association on Curriculum Studies “EuroACS”  tarafından Adana’da 2015 yılında ortaklaşa düzenlenecektir.

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi”nin 11. sayısını çıkarmış ve 12.sayısını da en kısa zamanda yayınlanmayı planlamıştır. ULAKBİM, ASOS, Akademik dizin ve arastirmax bilimsel yayın indeksleri tarafından indekslenmektedir.