Milliyet Adana Haberleri – 03 Kasım 2015

Milliyet Adana Haberleri – 03 Kasım 2015

Milliyet Adana Haberleri – 03 Kasım 2015

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ

IHA

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliğiyle “3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi” düzenlendi. 3 gün süren kongrenin ana teması “Yüksekeğitimde Program Çalışmaları” olarak belirlendi.
ÇÜ Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongre saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarını Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Kongre eş Başkanı ve EPÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özcan Demirel ile Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar yaptı.
3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’yle (EPOK-2015) dünyadaki meslektaşlarıyla uzmanlık, deneyim ve akademik çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçladığına değinen Prof. Dr. Ahmet Doğanay, programla ilgili bilgiler verdi.
Prof. Dr. Özcan Demirel de, kongrenin ana temasının“Yüksek eğitimde Program Çalışmaları” olduğunu, genel olarak program çalışmaları ile ilgili araştırmaların bu kongrede yer aldığını bildirdi
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, kongrenin ana teması olan “Yüksekeğitimde Program Geliştirme Çalışmaları”nın, Bologna süreciyle birlikte gündeme gelen yüksekeğitimde kalite sorununa ışık tutması açısından önemli olduğunu söyleyerek başladı konuşmasına.
Türkiye’de yüksekeğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların son dönemlerde hız kazandığına dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Buna en iyi örnek olarak “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği”nin çıkarılması gösterilebilir. Bu yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) oluşturulmuştur. Yine bu amaçla Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurulmuştur. Bu çalışmaların ve kuruluşların, eğitim fakültelerinde uygulanan eğitim programlarının akreditasyonu, standartlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi, değerlendirme sonucunda eğitim fakültelerinin programlarının yeniden düzenlenmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Tüm bu çabaların eğitim fakültelerinde verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine; ayrıca ülkemizin önemli bir eğitim sorunu olarak görülen nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi sorununa çözüm üretmek adına önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Prof. Dr. Kibar, günümüz dünyasında yükseköğretimin, sadece mesleki formasyon kazandırmak hususunda değil, aynı zamanda evrensel insanlık birikiminden beslenen ve bu birikimin zenginleşmesine katkı sunan bireyler yetiştirmek hususunda da merkezi bir rol üstlendiğini vurguladı.

Yazar hakkında

servetd administrator