ICCI-EPOK Kongreleri Özet /Tam Metin Bildiri Kitapları

ICCI-EPOK Kongreleri Özet /Tam Metin Bildiri Kitapları

10th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2022) Gazi University, Faculty of Education, October 26-28, 2022, Ankara Özet Bildiri Kitabı

9th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2021)/ Ege University Faculty of Education/ November 4-6, 2021, İzmir Tam Metin Bildiri Kitabı Özet Bildiri Kitabı

8th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2020)/ Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education / March 25-27, 2021, Burdur Tam Metin Bildiri Kitabı Özet Bildiri Kitabı

7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019)/ Ankara University Faculty of Educational Sciences/ October 9-12, 2019, Ankara. Tam Metin Bildiri Kitabı Özet Bildiri Kitabı

6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2018)/ Kafkas University Faculty of Education/ October 11-13, 2018, Kars. Tam Metin Bildiri Kitabı

5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2017)/ Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education/ October 26-28, 2017, Muğla. Tam Metin Bildiri Kitabı

4th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2016)/ Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education/ October 27-30, 2016, Antalya. Tam Metin Bildiri Kitabı

3rd International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2015)/ Çukurova University Faculty of Education/ October 22-24, 2015, Adana. Özet Bildiri Kitabı

1st European Conference on Curriculum Studies/ University of Minho/ October 18-19, 2013, Braga-Portugal.

2nd National Congress on Curriculum and Instruction (EPOK 2012)/ Abant İzzet Baysal University Faculty of Education/ September 27-29, 2012, Bolu. Tam Metin Bildiri Kitabı

1st International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2011)/ Anadolu University Faculty of Education/ October 5-8, 2011, Eskişehir.

1st National Congress on Curriculum and Instruction (EPOK 2010)/ Balıkesir University Necatibey Faculty of Education/ May 13-15, 2010, Ayvalık-Balıkesir.

Yazar hakkında

Gülçin TAN administrator