Yönetim Kurulu

  1. Genel Başkan: Prof. Dr. Özcan DEMİREL
  2. Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Kıymet SELVİ
  3. Genel Sekreter: Prof. Dr. Ahmet OK
  4. Genel Mali Sekreter: Dr. Öğrt. Üyesi Esed YAĞCI
  5. Genel Basın Yayın Sekreteri: Dr. Öğrt. Üyesi Gülçin TAN ŞİŞMAN
  6. Genel Örgütlenme Sekreteri: Dr. Öğrt. Üyesi Suat PEKTAŞ
  7. Genel Eğitim Sekreteri: Dr. Öğrt. Üyesi Nevriye YAZÇAYIR