Dernek Denetleme Kurulu

Dr. Öğrt. Üyesi Cem BABADOĞAN  (Başkan)

Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU

Doç. Dr. Kezban KURAN