Profesörlüğe Atananlar

Akademik Personel Üniversite
Prof. Dr. Kıymet SELVİ Anadolu Üniversitesi
Prof Dr. Yusuf BUDAK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat YÜKSEL Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma BIKMAZ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İsa KORKMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ Bartın Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nilay BÜMEN Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Cennet ENGİN DEMİR Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet OK Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Günseli ORAL Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Zuhal Çubukçu Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç Düzce Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Şeker Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. İzzet Görgen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Raşit ÖZEN  Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TAŞDEMİR Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Meral GÜVEN Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan AKINOĞLU Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan KÖSE Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki Arsal Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Altay Eren Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Melek ÇAKMAK Gazi Üniversitesi